UA-56996987-1

Pomůžu vám s nákupem nemovitosti

 

Proč?

Protože se v oblasti financí a nemovitostí už nějaký ten rok pohybuju, znám i různé fígle a triky prodávajících a taky realitních makléřů. Často to ani nemusí být záměr kupujícího ošidit, ale ruku na srdce. Kolikrát jste kupovali nějakou nemovitost? A kolikrát jste si říkali, „proč jsem se jen neporadil“ nebo „příště si musím dávat větší pozor, co podepisuju“, nebo „proč kolem toho musí být tolik papírování“.

Co?

Kolik z Vás si při té velké investici do nemovitosti dokonce je připraveno zaplatit alespoň právníka na kontrolu smluv? Odhadce si pozvou pouze zájemci, kteří odhad potřebují pro banku. Stavebního technika si pozve jen zlomek zájemců a to většinou svého dobrého známého z oboru, kterému důvěřují. Ne každý ale někoho takového zná. V Čechách ještě nedávno nebylo zvykem, že by si někdo na koupi nemovitosti najal makléře, který bude hájit zájmy kupujícího a vyřídil celou agendu s makléřem, který zpravidla zastupuje a hájí zájmy prodávajícího (a samozřejmě svoje zájmy v podobě finanční odměny za prodej nemovitosti). Naštěstí už se ledy hnuly a existují společnosti, které tuto službu nabízejí.

Jak?

U nás se navíc spojuje dlouholetá praxe v oboru financování nemovitostí. Traduje se o nás, že zařídíme úvěr i tam, kde už žádný jiný makléř neuspěje. A se vší skromností musím konstatovat, že se na nás skutečně obracejí i kolegové od konkurence, pokud si s nějakým případem financování nevědí rady. A my rádi pomůžeme.

Takže vám pomůžeme vybrat nemovitost, vyhodnotit její faktický i právní stav, domluvíme vám slevu, zkontrolujeme a připomínkujeme nebo doplníme rezervační a kupní smlouvy, pokud je to vhodné doporučíme advokátní, notářskou nebo bankovní úschovu peněz a samozřejmě zajistíme i výhodné financování kupované nemovitosti. Tím ale naše služba nekončí. Provedeme vás i celým následným procesem – čerpání úvěru na rekonstrukci nebo výstavbu, uvolnění peněz z úschovy atd. A samozřejmě doporučíme, jak ošetřit případná budoucí rizika. Tzn. pojištění nemovitosti, odpovědnosti nebo zajištění proti poklesu příjmů z důvodu nemoci, úrazu, ztráty zaměstnání apod.

Také vám pomůžeme vyhodnotit výnosnost investice do nemovitostí určených na pronájem a po individuální dohodě zajistíme i pronájem nemovitosti a další s tím spojené služby.

Co za to?

Samozřejmě naše služby nejsou zadarmo. A také bude velmi záležet, jak široký rozsah našich služeb využijete, jaká je hodnota nemovitosti atd. Takže vše bude záležet na individuální dohodě. Vždy budete předem přesně vědět, co Vám budeme účtovat a za co. Dobrá zpráva je, že naše služby můžou být pro Vás i zdarma, pokud se nám podaří vyjednat dostatečnou slevu na ceně nemovitosti, která naše služby zaplatí nad rámec našeho podílu ze slevy. A přitom můžete ještě stále ušetřit J

Pro hrubou představu uvedu některé položky – nejčastěji využívané kombinace služeb a jejich ORIENTAČNÍ ceny.

 • Námi zajištěné financování a kontrola právních náležitostí a smluvní dokumentace

              – služba ZDARMA

 • Kontrola faktického a právního stavu nemovitosti a kontrola smluvní dokumentace bez našeho financování

              – 10.000,- Kč

 • Kontrola faktického a právního stavu nemovitosti, kontrola smluvní dokumentace, zajištění a dohled nad procesem souvisejícím s převodem nemovitostí, zápisem v katastru a navíc vyhodnocení a ocenění nutných oprav

              – 20.000,- Kč

 • Kompletní servis - vytipování nemovitosti, společná prohlídka, ocenění stavu a nutných oprav, kontrola nebo příprava smluvní dokumentace, proces zápisu vlastnictví na katastru, financování, čerpání úvěru a uvolnění úschov kupní ceny včetně zastupování kupujícího na základě plné moci

              - 3-5% z hodnoty nemovitosti, u dražších nemovitostí individuálně

 

V případě, že pro Vás vyjednáme slevu z inzerované ceny nemovitosti, účtujeme Vám 25% z této dosažené slevy. Pokud dojednáme dostatečně velkou slevu a společně se domluvíme na vyšším podílu ze slevy pro nás, než uvedených 25%, lze tímto navýšením pokrýt uvedené ceny za naše služby.

Takže mě neváhejte kontaktovat pro návrh ceny za naše služby na Váš konkrétní záměr. Chcete-li mít jistotu, že nekoupíte zajíce v pytli nebo že na nákupu nemovitosti neproděláte, je naše služba tou správnou volbou.

Detaily, co pro Vás budu dělat při nákupu nemovitosti:

Vytipování nemovitosti

 • Po společné schůzce, na které si řekneme Vaše preference, Vám pomůžeme vytipovat některé vhodné nemovitosti, které ani nutně nemusí být inzerované. Jsme ve spolupráci s mnoha realitními kancelářemi, takže se někdy můžeme dostat k nemovitostem, které se ještě neinzerují, nebo které si ani majitelé inzerovat nepřejí.
 • Doporučíme inzertní média s nabídkami nemovitostí a poradíme, kde hledat nebo jak oslovit potenciální prodávající v požadované lokalitě.
 • Na základě vašich požadavků na lokalitu, dispozici, velikost, cenovou hladinu i bližší detaily (byt/dům/pozemek, k rekonstrukci/renovované/novostavba, hotově/hypotékou …) potom společně zúžíme výběr a vypravíme se spolu na prohlídky.

 

Prohlídka a odborné posouzení stavu nemovitosti

 • Pokud při prohlídce nemovitosti odhalíme nějaké nedostatky vybrané nemovitosti, domluvíme se na dalším postupu. Může například perfektně odpovídat lokalita i velikost, ale proti požadavku na drobnou rekonstrukci bude nemovitost vyžadovat rekonstrukci rozsáhlejší. Potom oceníme potřebné náklady, vyhodnotíme čas pro realizaci (např. příslušná povolení, projekty apod.) a doporučíme projektanta, stavební firmu nebo bytového architekta, stavebního dozor atd.
 • Samozřejmě v takovém případě, kdy nemovitost bude vyžadovat rozsáhlejší rekonstrukce nebo bude její cena proti stavu nemovitosti výrazně nad cenou obvyklou, tak samozřejmě dojednáme slevu!
 • Bude-li to vhodné a účelné, zajistíme po vzájemné dohodě nezávislého odborného znalce v oboru nemovitostí, statika, stavebního technika nebo firmu zajištující správu nemovitostí apod.

 

Zkontrolujeme právní stav nemovitosti i dokumenty, případně je sami připravíme

 

faktický a právní stav nemovitosti:

 • ověříme, zda je součástí nemovitosti pozemek a zda je zajištěný přístup a příjezd k nemovitosti
 • zjistíme, jak předchozí majitel nemovitost získal a za jakou cenu a prověříme, jestli je zápis na katastru právoplatný (zda byla zaplacena kupní cena, zda jsou splněny odkládací podmínky platnosti kupní smlouvy nebo jiného nabývacího titulu apod.)
 • místním šetřením a kontrolou dostupné dokumentace posoudíme, jestli je v katastru zapsána nemovitost a přidružené stavby (např. garáže a dílny) a nebude nutné dodatečné kolaudování černých staveb apod.

 

omezení s nakládáním s nemovitostí:

 • ověříme, zda není nemovitost znehodnocena například věcným břemenem (nemusí vždy nutně být uvedené na listu vlastnictví!)
 • z dostupných zdrojů ověříme, zda neběží nebo nehrozí exekuce na nemovitost nebo dokonce dražba
 • zda na nemovitosti nevázne zástavní právo nebo jiné omezení a evtl. pokud ano, pomůžeme ošetřit to, aby bylo před nebo při prodeji vymazané atd.
 • prověříme, zda osoba zmocněná k právním úkonům souvisejícím s převodem nemovitostí je skutečně zmocněná vlastníkem a neprokazuje se falešnými dokumenty a průkazem

 

smluvní dokumentace:

 • posoudíme nebo podáme připomínky ke smlouvám o rezervaci nemovitosti, aby vám nehrozilo, že o rezervační zálohu přijdete
 • zkontrolujeme a upravíme, případně sami navrhneme kupní smlouvu, která ochrání Vaše peníze a zároveň bude vyvážená a nenapadnutelná strnou prodávající
 • zakomponujeme do kupních smluv formulace, které požadují banky
 • pokud to bude vhodné, zajistíme advokátní, notářskou nebo bankovní úschovu kupní ceny

 

daňové povinnosti:

 • pomůžeme s přípravou daňového přiznání k dani z nabytí nemovitosti, pokud daň platí kupující a dohlédneme, aby bylo podáno daňové přiznání prodávajícím, pokud bude tato povinnost na něm
 • také ohlídáme i splnění povinnosti prodávajícího zaplatit daň z nabytí (dříve z převodu) nemovitosti, pokud daň platí prodávající, protože stále platí, že kupující je ručitelem za zaplacení této daně, pokud by tak neučinil prodávající. Daň je dnes 4% z prodejní ceny a to nejsou malé náklady, pokud by je měl ještě doplácet kupující. Nehledě na opletačky s finančním úřadem, úroky z prodlení apod.
 • Finanční úřad v některých případech může požadovat stále i znalecký posudek při prodeji některých tipů nemovitostí a pozemků. A potom daň vypočítává prodávajícímu nebo kupujícímu (podle toho kdo je plátcem) z ceny prodejní, nebo z ceny odhadní. Samozřejmě z té, která je vyšší L. Daň tak může být výrazně vyšší, než všichni očekávali. Typicky se to stává u nemovitostí s rozsáhlým souborem staveb a velkou obestavěnou nebo užitnou plochou v dobrém stavu, jejichž tržní cena je například vlivem lokality nebo vysokou slevou z ceny kvůli urychlení prodeje výrazně nižší, než cena odhadní.
 • Řešením je, že jednak můžeme přenést navýšení případné daňové povinnosti na prodávajícího už v kupní smlouvě, a nebo můžeme tuto očekávanou daňovou povinnost odvodit z předem připraveného znaleckého posudku a adekvátně tomu přizpůsobit prodejní cenu.
 • Navíc kde hrozí, že si finanční úřad odhad dodatečně vyžádá a vy budete nemovitost hned po nákupu rekonstruovat, tak musíme dopředu připravit odhadce, aby znalecký posudek připravil na stav ke dni prodeji nemovitosti. Tři měsíce po prodeji už může být nemovitost zrekonstruována natolik, že by odhadní cena mohla být daleko vyšší než v den prodeje. Tím by proti původním předpokladům mohla výrazně vzrůst i daňová povinnost pro plátce daně, kterým v některých případech může být kupující přímo nebo jako ručitel.

 

Financování a čerpání úvěru

Co od nás můžete očekávat při přípravě financování?

 • Vyzpovídáme si Vás
 • Navrhneme finanční řešení
 • Domluvíme individuální podmínky a slevy v bance
 • Vysvětlíme a pomůžeme s podpisem úvěrové dokumentace
 • Zajistíme proces čerpání úvěru
 • Dohlédneme na přepis nemovitosti a splnění dalších podmínek banky po vyčerpání úvěru

 

Více o tom, co obnáší proces vyřízení úvěru nebo hypotéky se dozvíte zde.

 

 

 

        

 

Stáhněte si zdarma

Pět užitečných tipů pro vaši peněženku

zpracováním osobních údajů